Värme

Värmepumpar, bergvärme, luftvärmepump m.m.

Hur fungerar tjänsten?Fyll i formuläret

Tänk på att ju mer uppgifter du kan fylla i, desto bättre underlag får installatörerna som i sin
tur ska ta kontakt med dig. Uppgifter om namn, telefonnummer där man kan nå dig dagtid
samt din e-postadress är uppgifter som måste fyllas i. Detta för att installatörerna självklart
ska kunna få tag i dig.

När du fyllt i formuläret så skickar vi dina uppgifter till installatörer i din närhet. Dessa tar i sin
tur kontakt med dig för att få lämna offert på jobbet som ska utföras.

Tänk på att respektera installatörernas tid och jobb

I och med att du gör en förfrågan via ProffsOfferter.se så ber du installatörer ta kontakt med dig
gällande det du vill få utfört. Se därför till att svara på telefonsamtal eller e-post som skickas till
dig alternativt återkom när det passar dig.

Genom ProffsOfferter.se ska du dessutom komma i kontakt med tillräckligt många och
professionella installatörer så att du får ett tillräckligt bra underlag för ditt beslut gällande din
kommande värmepumpsinstallation. Vänta i alla fall i minst 5 dagar innan du väljer att forsätta ditt
sökande efter en installatör på annat håll.

Välj den installatör som passar bäst

När du fått ett par offerter så har du nu möjlighet att välja den installatör som passar dig bäst.
Att ta in flera offerter handlar inte om att få jobbet gjort till lägsta pris utan att få möjlighet att välja
den installatör som kan utföra jobbet bäst efter dina villkor. ProffsOfferter.se är inte menad
att användas som en prispressare utan som en tjänst för intressenter för att få bästa tänkbara
möjligheter inför en värmepumpsinstallation.

Ge svar till installatörerna

Vi vill påpeka vikten av att höra av sig till de företag som lämnat offert till dig. Även om du väljer ett
annat företag så väntar ju de andra företagen på ditt beslut, så se till att alla som lämnat offert får
ett svar.