Värme

Värmepumpar, bergvärme, luftvärmepump m.m.

Om ROT-avdragetNär du genomför din värmepumpsinstallation så finns det en del saker som ger dig rätt att nyttja ROT-avdraget. Tänk dock på att det endast är arbetskostnaden som ger dig rätt till skattereduktion och inte materialet.

För att man ska kunna få skattereduktion krävs
- att du är minst 18 år vid beskattningsårets utgång
- att ROT-arbetet urförts på din fastighet/tomt
- att du äger den bostad där arbetet utförts
- att den som utförde arbetet innehar F-skattsedel

Hur stor skattereduktion kan man få?
Du får dra halva kostnaden för arbetet med ROT-avdraget. Maximalt kan du dra av 50 000 kr för det arbete som är utfört och betalat under året.

Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. OBS! Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot.

Måste man äga bostaden för att kunna få skattereduktion?
Skattereduktion medges för ROT-arbetet som har utförts i en bostad/fastighet som du själv äger, exempelvis ett småhus eller en bostadsrätt.

Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion ?

Bergvärme
Vid borrning och installation av bergvärme och bergvärmepump så ger arbetet rätt till att nyttja ROT-avdraget. Kostnaden för maskiner ger inte rätt till avdrag.

Bostad i utlandet
Du som är skattskyldig i Sverige kan även nyttja ROT-avdraget för arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

Bygglovshandlingar
De administrativa kostnader som uppstår vid bygglovshandlingar ger dig inte rätt att nyttja ROT-avdraget.

Jordvärme
Grävning och installation av jordvärme ger dig rätt att nyttja ROT avdraget. Sjävklart förutsatt att arbetet utförts på tomten där din bostad finns och att jordvärmen är avsedd för din bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Luftvärmepump
Installation av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Däremot får du inte nyttja ROT vid service av din luftvärmepump.

Maskinkostnader
Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme ger inte rätt till skattereduktion.

Värme
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till att nyttja ROT-avdraget. Det förutsatter dock att arbetet utförs på tomten där din bostad finns och att värmen är avsedd för din bostad.

Värmepanna
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion men inte service av värmepanna.

Värmepump
Montering eller byte av värmepump ger dig rätt att nyttja ROT-avdraget. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

Källa: www.skatteverket.se