Värme

Värmepumpar, bergvärme, luftvärmepump m.m.

BergvärmeOm bergvärme och borrhål

Bergvärmepumpar hämtar sin värme från berggrunden och grundvattnet. Ett borrhål är mellan 60-200 m djupt och avståndet till närmsta borrhål bör vara minst 20 meter. Har man två borrhål för nära varandra så riskerar man att dessa kyler varandra. En bergvärmepump producerar både värme och varmvatten.

Installation av bergvärmepump

För att kunna installera bergvärmepump så måste ditt hus ha ett vattenburet uppvärmningssystem. Det spelar ingen roll om värmekällan idag är fjärrvärme, olje-, ved-, eller elpanna.

Tillstånd

Man är skyldig att anmäla borrning efter bergvärme till kommunens miljö- och hälskoskyddskontor, vissa kommuner kräver även bygglov.

Att tänka på vid installationen

Det är otroligt viktigt att se till att det borrhåll man får är tillräckligt djupt och inte underdimensionerat. Gör man fler hål alternativt att även grannen har installerat bergvärme så är det rekommenderat att man har minst 20 meter mellan borrhålen.


Hitta din installatör här:
Offert bergvärme