Värme

Värmepumpar, bergvärme, luftvärmepump m.m.

FrånluftHur fungerar frånluft?

Frånluft använder värmen i den luft som man normalt ventilerar ut. Istället för att ventilera ut all den värme som luften innehåller så fångar frånluftsvärmepumpen upp den värmen och värmer upp både varmvattnet och ditt värmesystem.

Fördelar med en frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump ökar ventilationen av huset som i sin tur kan minska problem med bl a fukt och mögel.


Offert värmepumpar