Värme

Värmepumpar, bergvärme, luftvärmepump m.m.

Installera bergvärmeKostnad, pris

Att installera bergvärme är en stor investering och kostnaden hamnar oftast någonstans mellan 90000-180000kr. Variabler som styr kostnaden är var i landet du bor, hur djupt borrhål du behöver, hur stor ytan som ska värmas upp är osv. Det bästa är alltid att låta installatörer komma ut och titta ordentligt innan de ger dig en offert.

Hur lång tid det tar att tjäna in kostnaden för installationen varierar och beror självklart på hur stor yta som ska värmas upp, vad du har för system idag m.m. Normalt brukar man säga att man tjänat in kostnaden efter ca 6-10 år.

Tillstånd

Du måste söka tillstånd hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet ska sökas i god tid innan något arbete påbörjas!

Vad krävs för att installera bergvärme?

För att kunna installera bergvärme måste ditt hus ha ett vattenburet värmesystem (genom exempelvis vattenburen golvvärme eller vattenburna element).

ROT-avdrag

När du installerar så får du nyttja ROT-avdraget för själva arbetet vid borrning och installation. Du får inte dra av för själva bergvärmepumpen. Mer om ROT-avdraget hittar du här!

Hitta installatörer

Ta alltid in flera offerter. Via ProffsOfferter kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan och på så sätt få kontakt med flera installatörer. Du förbinder dig inte till något köp utan tjänsten hjälper dig att på ett enkelt sätt få ett bra underlag för ditt beslut.


För dig som vill installera:
Installera bergvärme? Kostnadsfri offert här!