Värme

Värmepumpar, bergvärme, luftvärmepump m.m.

JordvärmeOm jordvärme

En jordvärmepump hämtar energi från en slang som ligger nedgrävd på ca 80-120 centimeters djup. Slangen innehåller en vätska som cirkulerar och som i sin tur förser värmepumpen med den värme som slangen samlat upp. Jordvärme är vanligast i södra delen av Sverige och förser bostaden med både värme och varmvatten.

Tillstånd för jordvärme

Även för jordvärme måste du ha tillstånd från kommunens miljökontor.

Tips inför installationen av din jordvärmepump

Minska risken för skador på slangen genom att märka upp var den finns med plastband på ungefär halva djupet. Se även till att rita en karta eller ritning som visar hur slangen ligger på tomten.


Hitta din installatör av jordvärme:
Offert jordvärme