Värme

Värmepumpar, bergvärme, luftvärmepump m.m.

Solfångare och solvärmeHur fungerar solvärme?

Solvärme använder solfångare har små rör som är fyllda med en värmebärande vätska. Solfångaren fångar sedan upp solstrålarna som värmer upp vätskan i rören. Vätskan leds i sin tur ner till en ackumulatortank. Ackumulatortanken kan kopplas ihop med husets värmesystem och kan därför värma upp både bostad och varmvatten.

Solfångare och solcell

Skillnaden mellan solfångare och solceller är att en solfångare omvandlar solstrålningen till värme medan solceller omvandlar solstrålningen till elektricitet.


Offert värmepumpar