Användarvillkor


Genom att göra en förfrågan på ProffsOfferter.se godkänner du att vi skickar dina kontaktuppgifter vidare till anslutna företag. Du godkänner även att vi lagrar dina kontaktuppgifter i vår databas och samtycker till att bli kontaktad via brev, telefon eller e-post med anledning av den förfrågan du gjort. Du kan däremot när som helst be om att få dessa borttagna.

ProffsOfferter.se förbehåller sig rätten att neka publicering eller ta bort redan publicerat material som enligt oss är eller kan misstänkas vara olagligt, stötande eller på annat sätt olämpligt i förhållande till den verksamhet som ProffsOfferter.se bedriver.

ProffsOfferter.se är endast en tjänst som förmedlar kontakt mellan intressenter och hantverkare/installatörer. ProffsOfferter.se är ej part i avtal uppförda mellan intressent och hantverkare/installatör och kan inte stå till svars för brister eller fel i arbetet som utförts eller för eventuella sena betalningar.

Stäng